Welkom

Pjeroo Roobjee in café de Shamrock, 1966. Persoonlijk archief Pjeroo Roobjee; met dank aan de auteur.

Rebellie in de Gentse letteren

Een podcast over rebelse verhalen uit, in en door de stad

Gent is een rebelse stad en er woont een weerspannig volkje. Dat is althans het typische imago van de Arteveldestad en haar Stroppendragers. Ook de literatuur heeft aan dat imago bijgedragen. Literaire teksten uit Gent schoppen regelmatig tegen de gevestigde orde en bevestigen of ondermijnen juist het rebelse imago van de stad. Journalist Marieke Martens gaat in deze serie in gesprek met onderzoekers aan de UGent over die relatie tussen Gentse literatuur en rebellie sinds de middeleeuwen.

Je kunt deze zes podcastafleveringen natuurlijk rustig thuis beluisteren, maar je kunt ook de stad in trekken want al die literaire rebellen hebben hun sporen nagelaten in de Gentse straten. Bij elke aflevering vind je een wandelroute die je langs de plekken die in de podcast worden besproken voert.